René Gabriëls: De edelmoedige perversiteit van universiteitsmanagers

René Gabriëls, een van onze initiatiefnemers, schreef een artikel in de Observant, Universiteitskrant van Universiteit Maastricht.

“Een belangrijke voorwaarde voor innovatief onderzoek – het naast elkaar bestaan van uiteenlopende en vaak onverenigbare onderzoekstradities –  verdwijnt langzaam maar zeker, betoogt de Maastrichtse filosoof René Gabriëls. Hij is verbonden aan het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten en steunt de inspanningen van de Science in Transition-beweging.”

Lees het hele artikel hier!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *