Persbericht: Rijksuniversiteit Groningen heeft domste universitaire reclameleus

Het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) reikt de prijzen uit voor de domste universitaire reclameleuzen. Op donderdag 25 februari worden de winnaars van de 1ste en 2de prijs feestelijk in het zonnetje gezet. De uitreiking is onderdeel van een debat over de financiering van het universitaire onderwijs en onderzoek, dat plaatsvindt van 17.30 tot 19.30 in het Amsterdamse Maagdenhuis.

De uitslag van H.NU’s Domheidsranking 2016 is bekend. Met 6757 punten wint de Rijksuniversiteit Groningen de eerste prijs voor betoonde excellentie met haar slogan ‘Born leaders reach for infinity’. De Universiteit van Amsterdam heeft met de leus ´We are U´ een eervolle tweede plaats bereikt, terwijl Leiden en VU Amsterdam de subtop vormen.

Domheidsranking en universitaire economisering
Het Platform H.NU schreef de wedstrijd uit als een kritiek op de sterk toegenomen economisering van de universiteiten. De vaak onzinnige reclameleuzen vormen een onderdeel van een geregeld herziene universitaire huisstijl en ‘branding campagne’. Deze economisering wordt vormgegeven door steeds verder uitdijende marketing- en PR-afdelingen. Ze is gebaseerd op een visie op de universiteit als een bedrijf dat in de markt gezet moet worden, en leidt tot een geld verspillende concurrentie tussen universiteiten.

De top vier
Meer dan 3.200 mensen brachten hun stem uit. Criteria waren onder andere het opvallend ontbreken van iedere relatie met onderwijs en onderzoek, en de algemenere onzinnigheid van de leus. De vier hoogst geëindigde universiteiten zijn:
1. Rijksuniversiteit Groningen, met Born leaders reach for infinity, 6757 punten
2. Universiteit van Amsterdam, met We are U, 4926 punten
3. Universiteit Leiden, met Excelleren in vrijheid, 2665 punten
4. Vrije Universiteit Amsterdam, met Verder kijken, 1358 punten
De volledige eindstand is te vinden op http://platform-hnu.nl/uitslag-ranking-the-slogans-2016/.

Maagdenhuisdebat donderdag 25 februari: Wie moet het onderwijs betalen en hoe?
Centrale vragen in het debat: In hoeverre is het hoger onderwijs en onderzoek een publiek goed dan wel een private dienst? Moet de financiering direct afhankelijk zijn van de maatschappelijke vraag en van de studentenaantallen? En hoeveel mag de overhead drukken op de financiering van onderwijs en onderzoek? Gasten zijn onder meer Karl Dittrich (VSNU), Bas Jacobs (EUR) en Reijer Hendrikse (UvA).

,
Een reactie op “Persbericht: Rijksuniversiteit Groningen heeft domste universitaire reclameleus”
 1. Een aantal hogescholen doet ook zijn best:

  Fontys Hogescholen: Denk groter
  Christelijke Hogeschool Ede: Overtuigend anders
  Christelijke Hogeschool Windesheim: Windesheim zet kennis in werking
  Hanzehogeschool Groningen: Share your talent. Move the world.
  Hogeschool Rotterdam: Overtref jezelf
  Saxion Hogeschool: Kom verder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *