Nieuwsbrief Platform H.NU / nr. 5, december 2016

Activiteiten en plannen

Het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten is een landelijke organisatie, actief sinds 2013. H.NU maakt deel uit van een brede (nationale en internationale) beweging die pleit voor een fundamentele verandering van universiteit en wetenschap. Dergelijke kritische activiteiten kunnen ruwweg in drie categorieën verdeeld worden. Ten eerste zijn er concrete lokale acties gericht op een bepaalde universiteit of hogeschool (bijvoorbeeld de Rethink-UvA; zie http://rethinkuva.org/); vervolgens concrete cultuurpolitieke acties gericht op het universiteits- en wetenschapsbeleid in Nederland; en ten slotte de meer academische studies van universiteit en wetenschap in binnen- en buitenland, en het organiseren van en meedoen met debatten daarover. Als landelijke organisatie richt H.NU zich primair op het tweede en derde punt. Daarbij gaat het zowel om kritische analyses van de bestaande situatie als om constructieve voorstellen voor een betere toekomst. Ons uitgangspunt is dat er, ondanks incidentele verbeteringen hier en daar, een blijvende behoefte is aan een dergelijke organisatie.

Onze cultuurpolitieke actie die de meeste publiciteit getrokken heeft was de verkiezing van de domste universitaire reclameleus. De vaak onzinnige reclameleuzen vormen een onderdeel van een geregeld herziene universitaire huisstijl en ‘branding campagne’. Deze economisering wordt vormgegeven door steeds verder uitdijende marketing- en PR-afdelingen. Ze is gebaseerd op een visie op de universiteit als een bedrijf dat in de markt gezet moet worden, en leidt tot een geld verspillende concurrentie tussen universiteiten. De wedstrijd werd afgetekend gewonnen door Groningen en een mooie tweede plaats was er voor de Universiteit van Amsterdam (zie http://platform-hnu.nl/persbericht-ranking-the-slogans-2016/). Beide hebben afgelopen februari een fraaie H.NU-oorkonde ontvangen.

Ook op het derde punt gebeurt er nog steeds veel. Leden van de kerngroep en sympathisanten van H.NU schrijven artikelen in kranten en tijdschriften, verzorgen lezingen voor academici, studenten of een breder publiek, hebben zitting in allerlei panels, discussiëren met politieke partijen en geven interviews aan geïnteresseerde media. Zo hebben H.NU’ers bijgedragen aan de Maagdenhuislezingen in Amsterdam, aan de Nacht van de Universiteit in Groningen en aan een door studenten opgezette lezingenserie in Utrecht over de ‘public perception of science’.

Om dergelijke activiteiten ook in de komende tijd voort te zetten werken we aan een verbreding van de kerngroep, op twee manieren. Ten eerste zal de door het vertrek van André Linnenbank open gevallen plaats komend voorjaar opgevuld worden. Ten tweede gaan we op een aantal punten samenwerken met de redactie van De Omslag, een actieve groep jonge academici die zich vooral richt op het entameren en publiceren van kritische discussies over belangrijke aspecten van het academische leven (zie hun website: https://omslag.nu/). Het gaat niet om formele deelname van De Omslag aan de kerngroep van H.NU, maar om geregelde inhoudelijke samenwerking op gemeenschappelijke onderwerpen.

Een eerste resultaat van deze samenwerking is de recente vorming van een gezamenlijke werkgroep die zich gaat bezighouden met ‘werkdruk’. Wat is hier een aansprekende cultuurpolitieke actie? Hoe kan hierover een indringend gesprek opgezet worden? Zoals we bij eerdere acties gedaan hebben (bv. bij de petitie Naar een andere universiteit; zie http://platform-hnu.nl/petitie-platform-h-nu-in-de-media/), lijkt het ook hier zinvol samen te werken met andere organisaties, zoals VAWO, FNV, het Promovendi Netwerk Nederland en studentenorganisaties.

Daarnaast is er een plan van De Omslag om licht gemodereerde tweegesprekken op te nemen en via podcasts publiek te maken. Eén mogelijkheid is een discussie met een serieuze, constructieve criticus van het Academisch Manifest (zie http://link.springer.com/article/10.1007/s11024-015-9270-9). Tegelijk werken we aan een vervolg van dit project: het voor een breed publiek publiceren van een

scala aan internationale reacties op dit manifest. Het doel daarvan is drieledig. Het in kaart brengen van de internationale dimensie van de problematiek; het vergroten van internationale solidariteit; en het van elkaar leren in het ontwerpen van effectieve strategieën voor verandering.

Als laatste twee onderwerpen waarover verdere ideeën ontwikkeld gaan worden. Ten eerste de problemen rond economisering (extern en intern, waaronder belangenverstrengeling, patenten, financierings- en allocatiemodellen). Dit is een langlopend thema van H.NU. Vervolgens de problematiek van de aanvragen voor onderzoekssubsidies, bij NWO en elders. Een interessant idee is een groep te vormen met academici boven de 55 jaar die besluiten niet meer mee te doen met het doorgedraaide circus van deze onderzoeksaanvragen. En het ontwikkelen van publieke activiteiten rond dit thema (voor een eerste stuk hierover, zie hier: http://platform-hnu.nl/bevordert-nwo-slodderintegriteit/).

Ten slotte: feedback op deze Nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld (contact@platform-hnu.nl). Het kan in de vorm van commentaar op en verdere suggesties over onze plannen. En vooral: als je geïnteresseerd bent in een directere betrokkenheid bij H.NU en vind dat steun aan H.NU meer moet inhouden dan een klik op de website: laat het ons weten!

De kerngroep van H.NU

Deze groep bestaat op dit moment uit Willem Halffman, Hans Radder, Karen Vintges en Pieter Wagenaar; daarnaast nemen René Boomkens, Christian Krijnen, Boris Slijper en Ties van de Werff geregeld deel aan voorbereidende discussies.

De redactie van De Omslag bestaat op dit moment uit Tashina Blom, Bas Cornelissen, Roland van Dierendonck, Sjang ten Hagen, Bram Harkema, Danna Harmsen, Lieven Heeremans, Nardi Lam, Daan Mulder en Hans Schepers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *