Nieuwsbrief Platform H.NU / nr. 3, februari 2015

1. Petitie “Naar een andere universiteit”

Het meeste werk is de afgelopen maanden besteed aan de petitie “Naar een andere universiteit”. Eerst het opstellen van een tekst die tegelijk fundamentele kwesties aansnijdt en een brede ondersteuning kan vinden (zie de petitie). Daarnaast het werven van steun, wat uiteindelijk resulteerde in ondertekening door 17 bij het wel en wee van de universiteiten betrokken organisaties. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze een groot deel van de universitaire bevolking. Vervolgens de publieke lancering ervan op 9 januari op een met ongeveer 85 mensen goed bezochte bijeenkomst in Amsterdam. De bijeenkomst en de petitie zelf hebben behoorlijk wat aandacht getrokken, zowel in de landelijke als in de universitaire pers (zie Platform H.NU in de media). Ten slotte vond op 11 februari in Den Haag de formele aanbieding plaats aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer, waarmee de eisen van de petitie nu expliciet op het bord van de politiek liggen. Als vervolg ligt er nog een uitnodiging van de VSNU voor een discussie over de petitie.

Inhoudelijk gezien wordt punt 1 van de petitie (‘minder tijdelijke banen’) tamelijk breed als probleem erkend. Ten aanzien van punt 2 (‘afschaffen outputfinanciering’) is er enige beweging. Op het derde punt (‘meer zeggenschap’) is tot nu toe nog het minst gereageerd. Dat punt moet daarom in 2015 met kracht naar voren gebracht worden.

2. De H.NU-laureaat 2014

Tijdens de bijeenkomst op 9 januari vond ook de prijsuitreiking plaats aan de H.NU-laureaat 2014, voor de wetenschapper die het langst in tijdelijke dienst is. De eerste prijs is gewonnen door André Linnenbank (304 maanden). Uit handen van Marijtje Jongsma ontving hij een jaar gratis lidmaatschap van de VAWO en een prachtige taart (zie het verslag hier).

3. De H.NU-prijsvraag 2015

Vanwege het succes van de eerste prijsvraag hebben we besloten een nieuwe prijsvraag uit te schrijven voor 2015. Terwijl de prijsvraag uit 2014 aansloot bij punt 1 van de petitie, heeft die van 2015 betrekking op het tweede punt, de outputfinanciering. De vraag is:

Wie heeft het meest betaald voor een functie bij een Nederlandse universiteit?

De hoofdprijs: een fopneus en een fles champagne. Voor de praktische gang van zaken, ga naar de pagina van de prijsvraag. We hopen opnieuw op opmerkelijke deelnemers. Deelname kan onder volledige naam maar ook met initialen of anoniem.

4. Rondetafelgesprek over de Wetenschapsvisie 2025

Op 29 januari was er een hoorzitting of ‘rondetafelgesprek’ met de Kamercommissie OCW, waarvoor ook H.NU, in de persoon van René Boomkens, uitgenodigd was. Hieronder zijn verslag:

“Het was een wat saaie vertoning. Volle zaal dat wel … Ik zat namens het Platform in de eerste ronde (over geldstromen), Science in Transition zat in de tweede ronde (over ‘wetenschappers’ ─ geen idee wat dat zijn). De overige discussianten in de eerste ronde waren grotendeels bestuurders die deels al bij de totstandkoming van de wetenschapsvisie betrokken waren: Dittrich van VSNU, Engelen van NWO, Chang van KNAW, iemand van het Rathenau-instituut, Rosenthal van iets R&D-achtigs en iemand van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ik heb afgezien van de punten van onze petitie vooral ingebracht dat de oppositie fundamenteel-maatschappelijk relevant onderzoek oneigenlijk is en dat er meer garanties voor dat fundamentele onderzoek moeten komen. Heb daarbij ook de perverse prikkels aangeroerd. Daarop volgde een vraag van de SP. Rest van de discussie ging vooral over NWO. Dittrich liet nog weten dat de VSNU het met het Platform eens is dat het aantal tijdelijke banen veel te groot is. Ze komen met een voorstel. Ik was voorafgaand aan de hoorzitting door Dittrich gevraagd om de positie van het Platform te komen toelichten, bij welke gelegenheid hij liet weten dat het hem speet dat hij niet aanwezig kon zijn bij de aanbieding van de petitie. Hij zal het initiatief nemen voor een gesprek met het Platform. Na de hoorzitting werd de opmerking over fundamenteel onderzoek lustig rondgetweet.”

5. Steun voor H.NU

Tot slot: de doelstellingen van H.NU worden nog steeds ondertekend op de website door collega’s uit het hele land. Heeft u nog niet getekend? Doe dat alsnog!

Reacties: contact[at]platform-hnu.nl

Affiche petitie in PDF

PowerPoint PresentationPowerPoint Presentation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *