Publicaties

De initiatiefnemers van Platform H.NU zetten zich al jaren in voor verbeteringen binnen Nederlandse Universiteiten. Op deze pagina vindt U links naar een selectie van artikelen en columns die betrekking hebben op de standpunten van Platform H.NU.

René Boomkens & René Gabriëls. Filosofie als vrijmoedige kennispolitiek. Krisis (4), 2007.

Trudy Dehue. Betere mensen: over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam: Atlas Contact. (PDF van eerste hoofdstuk)

Ewald Engelen, Rodrigo Fernandez & Reijer Hendrikse. How Finance Penetrates its Other: A Cautionary Tale on the Financialization of a Dutch University. Antipode Vol. 46 No. 4 2014 ISSN 0066-4812, pp. 1072–1091.

Gill, R (2009) Breaking the silence: The hidden injuries of neo-liberal academia in Flood,R. & Gill,R. (Eds.) Secrecy and Silence in the Research Process: Feminist Reflections. London: Routledge

Willem Halffman & Hans Radder. Het Academisch Manifest. Krisis (3), 2013.

Willem Halffman & Hans Radder. The Academic Manifesto: From an Occupied to a Public University. In: Minerva, April 2015. DOI: 10.1007/s11024-015-9270-9.

Willem Halffman. No Merit in Precariat. Presentatie VAWO, 2014.

Christian Krijnen. Universitaire Bildung – twee zielen in een borst?, in: Twee zielen in een borst, H. Klerx/A. Hinten-Nooijen (ed.), Valkhof Pers, Nijmegen 2013, 61-79.

Chris Lorenz. If You’re So Smart, Why Are You under Surveillance? Universities, Neoliberalism, and New  Public Management. Critical Inquiry (38), 2012

Chris Lorenz. The Metrification of ‘Quality’ and the Fall of the Academic Profession. Oxford Magazine (355), 2015, pp 7-11.

Klaas Landsman. Wetenschap en welvaart: een paradoxaal krachtenveld. VAWO, 2013.

Hans Radder, The commodification of academic research. In Hans Radder, ed., The commodification of academic research: Science and the modern university (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010), pp. 1-23.

Hans Radder. Waartoe wetenschap? Over haar filosofische rechtvaardiging en maatschappelijke legitimering’. Afscheidsrede VU, 11 april 2014.

Hans Radder. Bevordert NWO slodderintegriteit? ScienceGuide, 28 november 2016.

Judith Vega. Academische vrijheid als positieve vrijheid: de reikwijdte van een begrip. Lezing tijdens Symposium Geschiedenis en actuele betekenis van de academische vrijheid, RUG 12 september 2014.

Karen Vintges & Hans Radder. Groter is niet altijd beter. Folia Magazine (12), 2013

Sent, Esther-Mirjam (2011) “Geld en wetenschapsbeoefening” in E. de Jong & R. Hoekstra (red) Macht en wetenschap (Annalen van het Thijmgenootschap, 99, 3). Nijmegen: Valkhof Pers, pp. 36-51.

Tijdink, J., C.A. Maclaine Pont & J.F.M. de Jonge, Publicatiedruk bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Den Haag, Rathenau Instituut 2015

Harriët Bergman, Tashina Blom, Natalie Scholz, Martijntje Smits, Iris Breetvelt, Rudolf Valkhoff, Tirza Balk en Joyce Pijnenburg. (2016). Het Manifest voor Academische Vrijheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *