Publicaties

De initiatiefnemers van Platform H.NU zetten zich al jaren in voor verbeteringen binnen Nederlandse Universiteiten. Op deze pagina vindt U links naar een selectie van artikelen en columns die betrekking hebben op de standpunten van Platform H.NU (op chronologische volgorde).

Publicaties

Pia, A. E., Batterbury, S., Joniak-Lüthi, A., LaFlamme, M., Wielander, G., Zerilli, F. M., … Varvantakis, C. (2020). Labour of Love: An Open Access Manifesto for Freedom, Integrity, and Creativity in the Humanities and Interpretive Social Sciences. Commonplace.
 
 
Overwijk, Jan. 2020. Op naar de post-neoliberale universiteit [PDF]. Platform H.NU, 29 april.
 
 
Radder, Hans, René Gabriëls, Hieke Huistra, Sarah de Rijcke and Pieter Slaman (2021): Metamorphoses of the Dutch universities, 1950-2025.
 
Radder, Hans. 2020. Korter collegejaar redt faculteiten. Ad Valvas, 16 april.
 
 
Krijnen, Christian. 2020. Faculteit Geesteswetenschappen is moreel failliet. Ad Valvas, 30 maart.

Van der Schoot, Menno. 2020. Een scriptie-beoordeling past niet in een schema. ScienceGuide.

Cohen, Floris. 2020. De Ideale Universiteit. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. (Vlugschrift en samenvatting)

Bergman, Harriët, Tashina Blom, Natalie Scholz, Martijntje Smits, Iris Breetvelt, Rudolf Valkhoff, Tirza Balk and Joyce Pijnenburg. 2016. Het Manifest voor Academische Vrijheid.

Radder, Hans. 2016. “Bevordert NWO slodderintegriteit?”, In ScienceGuide, 28 november.

Dekker, Rudolf. (2015). Het excellentietraject: discussies over wetenschap, onderwijs en de universiteit. Amsterdam: Panchaud. (PDF)

Dekker, Rudolf. (2015). The Road to Ruin: Dutch Universiteit, past, present and futures. Amsterdam: Panchaud. (PDF)

Halffman, Willem & Hans Radder. 2015. “The Academic Manifesto: From an Occupied to a Public University.” In Minerva, April.  

Lorenz, Chris. 2015. “The Metrification of ‘Quality’ and the Fall of the Academic Profession.”In Oxford Magazine (355), pp 7-11.

Tijdink, J., C.A., Maclaine Pont, and J.F.M. de Jonge. 2015. Publicatiedruk bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Den Haag: Rathenau Instituut.  

Dehue, Trudy. 2014. Betere mensen: over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam: Atlas Contact. (PDF van eerste hoofdstuk)

Engelen, Ewald, and Rodrigo Fernandez, Reijer Hendrikse. 2014. “How Finance Penetrates its Other: A Cautionary Tale on the Financialization of a Dutch University. Antipode, 46 (4), pp. 1072–1091.

Halffman, Willem. 2014. No Merit in Precariat. Presentatie VAWO.

Radder, Hans. 2014. “Waartoe wetenschap? Over haar filosofische rechtvaardiging en maatschappelijke legitimering”, afscheidsrede VU, 11 april.  

Vega, Judith. 2014. “Academische vrijheid als positieve vrijheid: de reikwijdte van een begrip.”, lezing tijdens Symposium Geschiedenis en actuele betekenis van de academische vrijheid, RUG, 12 september.  

Halffman, Willem, and Hans Radder. 2013. “Het Academisch Manifest.” Krisis (3).

Krijnen, Christian. 2013. “Universitaire Bildung – twee zielen in een borst?” In Twee zielen in een borst, edited by H. Klerx/A. Hinten-Nooijen, 61-79. Nijmegen: Valkhof Pers.

Landsman, Klaas. 2013. “Wetenschap en welvaart: een paradoxaal krachtenveld.” VAWO.

Vintges, Karen, and Hans Radder. 2013. “Groter is niet altijd beter.”, In Folia Magazine (12).

Lorenz, Chris. 2012. “If You’re So Smart, Why Are You under Surveillance? Universities, Neoliberalism, and New Public Management.” In Critical Inquiry (38).

Sent, Esther-Mirjam. 2011. “Geld en wetenschapsbeoefening”, In Macht en wetenschap (Annalen van het Thijmgenootschap, 99, 3), edited by E. de Jong & R. Hoekstra, , 36-51. Nijmegen: Valkhof Pers.

Radder, Hans. 2010. “The commodification of academic research.” In The commodification of academic research: Science and the modern university, edited by Hans Radder, 1-23. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Gill, R. 2009. “Breaking the silence: The hidden injuries of neo-liberal academia.” In Secrecy and Silence in the Research Process: Feminist Reflections, edited by R. Flood & R. Gill. London: Routledge

Boomkens, René, and René Gabriëls. 2007. “Filosofie als vrijmoedige kennispolitiek.” Krisis (4).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *