9 januari: lancering petitie ‘Naar een andere universiteit’

Op vrijdagmiddag 9 januari 2015, 15.15 – 17.00, zal de petitie ‘Naar een andere universiteit’ worden gelanceerd en bediscussieerd. De petitie is opgesteld en ondertekend door 17 organisaties, die samen een groot deel van de universitaire medewerkers representeren.

De bijeenkomst vindt plaats in zaal 16A-00 (de Kerkzaal, te bereiken via de liften naar de 15e etage), hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam (voor de route, zie http://www.vu.nl/en/about-vu-amsterdam/contact-info-and-route/route-description/index.asp).

 

Programma

1. Opening en welkom

2. H.NU-laureaat 2014

Prijsuitreiking aan Dr André Linnenbank, winnaar van de prijsvraag ‘Wie is het langst in tijdelijke dienst van een Nederlandse universiteit?’ Door Dr Marijtje Jongsma, voorzitter VAWO

3. Panel: Introductie van de petitie

(a) Dr Marijtje Jongsma (RU Nijmegen) over punt 1: Van 60% naar 80% vaste aanstellingen

(b) Prof. Dr Chris Lorenz (VU Amsterdam) over punt 2: Van outputfinanciering naar inhoudelijke beoordeling

(c) Dr René Gabriëls (Universiteit Maastricht) over punt 3: Medezeggenschap: van gunst naar recht

4. Aanbieding petitie aan Vaste Commissie OCW Tweede Kamer

De leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer Paul van Meenen (D66) en Jasper van Dijk (SP) reageren vanuit de politiek op de petitie

5. Algemene discussie over de petitie en mogelijke follow-ups

Algemene discussie met de panelleden, vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en de andere aanwezigen

6. Aankondiging prijsvraag H.NU-laureaat 2015

Na afloop is er een borrel
De petitie wordt ingediend namens de volgende organisaties:

1. Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU);
2. Abvakabo FNV;
3. Algemene Onderwijsbond;
4. Vereniging Beter Onderwijs Nederland;
5. Centrale Ondernemingsraad Universiteit van Amsterdam;
6. Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam;
7. CNV Publieke Zaak;
8. Landelijk Postdoc- en Promovendiplatform;
9. Nederlandse Sociologische Vereniging;
10. Ondernemingsraad Technische Universiteit Delft;
11. Ondernemingsraad Vrije Universiteit Amsterdam;
12. Studentenraad Technische Universiteit Delft;
13. Universiteitsraad Universiteit Maastricht;
14. Universiteitsraad Universiteit Twente;
15. Universiteitsraad Universiteit Utrecht;
16. Vakbond voor de Wetenschap (VAWO);
17. Wageningen PhD Council.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *